Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook de wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog gebruikt worden voor de volgende doelen:

■ een klein gedeelte van uw gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgemaakt.

■ voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

■ als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA voor een  Orthomoleculair consult

Hierop staan de gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, klantnummer, datum behandeling en een code van de behandeling) die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Indien u na het doornemen van  "uw privacy " of in algemenere zin, vragen heeft gelieve contact met me op te nemen.

Over Vitona

Orthomoleculaire Therapie is natuurgerichte zorg en geeft persoonlijk afgestemde voeding- en leefstijladviezen als aanvulling en ter ondersteuning van je gezondheid. In allerlei opzichten wordt er in onze huidige maatschappij veel veerkracht van ons vereist. Voor stressgerelateerde klachten, pijnlijke en gespannen spieren zijn er diverse massagetechnieken mogelijk. Uiteraard kunt u ook terecht voor een ontspanningsmassage.

Waarom ons?

dot1
dot1

dot1

Klantgerichte behandeling
Door in te spelen op uw persoonlijke situatie.

Brede holistische aanpak
Met behulp van gecombineerde behandelmethoden.

Met zorg en aandacht
Onze werkwijze is hierin gespecialiseerd.

 

 

 

 

 

© Ontwikkeld door Buro210